Ηλεκτρονικά κολάρα φέρμας beeper ποικιλία
Ελέγχουμε αυστηρά κάθε γραμμή παραγωγής των προϊόντων μας
Αποθήκη:  Τηλ. 23210-24075     6977-860-976
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  SMD
www.karoussiscollars.gr
E-mail:  info@karoussiscollars.gr


  Μεγάλη ακουστικότητα
     
        Ζεύγος  99 €
   Απλά και πρακτικά.
Δύο μπίπερ για δύο σκύλους.
       Ιδανικό ζεύγος
4 μονοί ήχοι στην έρευνα.
4 διπλοί ήχοι στην έρευνα.
2 χρόνοι στην έρευνα,
         ήχος κάθε 10΄΄ και 15΄΄.
Επιλογή ήχου μόνο στη φέρμα
              (4 ήχοι).
9V μπαταρία αλκαλική,
 (αντέχει πάνω από ένα χρόνο).
10% αδιάβροχα
Φυλλάδια-Εγγύηση

       Model  Μ4   57 €
      4 -
μονοί ήχοι

        Model  Κ4   57 €
       4 - διπλοί ήχοι
   
 Δωρεάν έξοδα αποστολής